Ghi nhớ Ngày này: Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon Buổi họp Công chúng (Vietnamese Translation)

Image

Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau sự cố Deepwater Horizon sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào Ngày 28 Tháng 9 Năm 2016 New Orleans, Louisiana. Trong buổi họp này, chúng tôi sẽ trình bày những cập nhật về công việc của Hội đồng Ủy viên và mỗi Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG):  Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Vùng Nước Mở, và Toàn Vùng.

NGÀY:                   28 tháng 9 năm 2016

ĐỊA ĐIỂM:             Renaissance New Orleans Pere Marquette French Quarter Area Hotel

                              817 Common St.

                              New Orleans, LA 70112

                              Storyville Room

 

THỜI GIAN:         Mở cửa Tự do cho thảo luận và đặt câu hỏi                                    5:30 – 6:30 PM

                           Họp Công chúng để công chúng trình bày và đóng góp ý kiến       6:30 – 9:00 PM

Chúng tôi rất mong được gặp quý vị tại cuộc họp này. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự thời gian Mở Cửa Tự do của chúng tôi, nơi các nhân viên sẽ sẵn sàng thảo luận và trả lời câu hỏi. Nếu bạn không thể tham dự buổi họp công chúng, bạn vẫn có thể xem phần trình bày và bản chép về buổi họp trên trang web của các Ủy viên ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Mỗi TIG và Hội đồng Ủy viên đã cam kết tổ chức ít nhất một buổi họp công chúng mỗi năm; buổi họp này sẽ đóng vai trò là buổi họp công chúng thường niên cho Hội đồng Ủy viên và TIG của toàn vùng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.gulfspillrestoration.noaa.gov.

Ghi nhớ Ngày này (pdf, 19 KB)