Bạn được Mời: Các Ủy viên sẽ Tổ chức Buổi họp Công chúng ở New Orleans (Vietnamese Translation)

Image

Các đại diện của bảy Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIGs) cũng sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về công việc của họ. Những nhóm này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện những dự án phục hồi đối với các tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do vụ tràn dầu Deepwater Horizon gây ra.

Mỗi TIG và Hội đồng Ủy viên đều cam kết tổ chức ít nhất một buổi họp công chúng mỗi năm; buổi họp này sẽ đóng vai trò là buổi họp công chúng thường niên cho Hội đồng Ủy viên và TIG Toàn Vùng.

Buổi họp công chúng sẽ bao gồm phần trình bày và cơ hội cho công chúng đóng góp ý kiến cho các Ủy viên. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tham dự thời gian mở cửa tự do diễn ra trước buổi họp công chúng, nơi các nhân viên sẽ có mặt để thảo luận và trả lời câu hỏi.

Đối với những ai không thể tham dự, chúng tôi sẽ đăng bài thuyết trình và bản chép lời cuộc họp lên trang web của chúng tôi ngay sau khi buổi họp kết thúc.

Ngày Ngày 28 tháng 9 năm 2016
Giờ

Mở cửa Tự do – 5:30 PM đến 6:30 PM

Họp – 6:30 PM đến 9:00 PM

Địa điểm

Renaissance New Orleans Pere Marquette French Quarter Area Hotel

817 Common St., New Orleans, Louisiana, 70112

Storyville Room