Các Ủy Viên Sẽ Tổ Chức Buổi Họp Thường Niên Lần Hai Vào Ngày 12 Tháng 9

Image

Các Ủy Viên hoãn cuộc họp thường niên lần thứ hai

Do các tác động lan rộng có thể xảy ra của cơn bão Irma, các Ủy viên đã hoãn cuộc họp công khai dự kiến ​​vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Cuộc họp công khai của Nhóm Thực hiện Ủy quyền khu vực cũng được hoãn lại. Chúng tôi cam kết cung cấp bản cập nhật hàng năm cho công việc của chúng tôi và để nghe từ bạn. Chúng tôi sẽ sắp xếp lại cuộc họp càng sớm càng tốt và chúng tôi sẽ đăng thông tin trên trang web này. Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc khôi phục vịnh Mexico.

**

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào ngày 12 tháng 9 năm 2017 ở Mobile, Alabama. Chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cập nhật về công việc từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi cũng như cơ hội để công chúng tham gia. 

Đại diện của bảy Nhóm Ủy viên Thực hiện (gọi tắt là TIG) cũng sẽ trình bày các cập nhật về tiến trình công việc của họ trong năm qua. Các nhóm này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các dự án phục hồi đối với các tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon.  Bấm vào đường link này để xem một số công việc mà các Ủy viên đã thực hiện trong năm qua, bao gồm công tác thực hiện dự án phục hồi, công tác lập kế hoạch dự án phục hồi mới, và công tác phối hợp với công chúng.

Buổi họp này sẽ đóng vai trò là buổi họp công chúng thường niên lần hai cho Hội đồng Ủy viên và TIG toàn vùng. Quý vị cũng có thể xem các thông tin từ buổi họp năm trước  tại New Orleans.

Buổi họp công chúng sẽ bao gồm phần trình bày và phần công chúng đưa ra ý kiến cho các Ủy viên. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tham dự thời gian mở cửa tự do trước buổi họp, nơi các nhân viên sẽ có mặt để thảo luận và trả lời câu hỏi.

Đối với những người không thể tham dự, chúng tôi sẽ đăng bài trình bày và bản chép lời cuộc họp lên trên trang web của chúng tôi ngay sau khi buổi họp kết thúc.

Thông tin Buổi họp:

Ngày    Ngày 12 tháng 9 năm 2017
Thời gian

   Mở cửa tự do – 5:30 PM đến 6:30 PM

  Họp – 6:30 PM đến 9:00 PM

Địa điểm

  Bon Secour II

  Renaissance Riverview Plaza 64 Water Street, Mobile, Alabama, 36602