Ghi nhớ Ngày này: Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên Deepwater Horizon Họp Công chúng (Vietnamese Translation)

Image

Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên Deepwater Horizon sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào Ngày 12 Tháng 9 Năm 2017 Mobile, Alabama. Trong suốt buổi họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về công việc của Hội đồng Ủy viên và mỗi Nhóm Ủy viên Thực hiện (TIG): Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Đại dương Mở, và Toàn Vùng. Mỗi TIG và Hội đồng Ủy viên đều cam kết mỗi năm tổ chức ít nhất một buổi họp công chúng; buổi họp này sẽ đóng vai trò là buổi họp công chúng thường niên của Hội đồng Ủy viên và  TIG Toàn Vùng.

 

NGÀY:                   12 tháng 9 năm 2017

ĐỊA ĐIỂM:             Renaissance Riverview Plaza Hotel

                                64 Water Street

                                Mobile, Alabama 36602

                                Bon Secour I

 

THỜI GIAN:         Phần Mở cửa Tự do cho thảo luận và đặt câu hỏi                                              5:30 – 6:30 PM

                             Phần Họp Công chúng để trình bày và xin ý kiến công chúng                            6:30 – 9:00 PM

Chúng tôi mong muốn được nhìn thấy quý vị tại buổi họp này. Chúng tôi khuyến khích quý vị tham dự Phần Mở cửa Tự do, nơi các nhân viên sẽ sẵn sàng thảo luận và trả lời các câu hỏi của quý vị. Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp công chúng này, quý vị vẫn có thể xem phần trình bày và bản chép lời buổi họp trên trang web của các Ủy viên ngay sau khi kết thúc buổi họp.