Các Ủy viên sẽ Tổ chức Buổi họp Thường niên Lần hai vào Ngày 30 Tháng 11

Image

Các Ủy viên sẽ tổ chức một buổi họp công chúng vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 tại Mobile, Alabama. Chúng tôi sẽ cập nhật các công việc của mình từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi và cơ hội để công chúng tham gia. 

Đại diện của bảy Nhóm Ủy viên Thực hiện (gọi tắt là TIG) cũng sẽ trình bày các cập nhật về tiến trình công việc của họ trong năm qua. Các nhóm này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các dự án phục hồi cho các tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon.  Bấm vào link sau để xem một số công việc mà các Ủy viên đã thực hiện trong năm qua, bao gồm công tác triển khai các dự án phục hồi, công tác lập kế hoạch các dự án phục hồi mới, và công tác điều phối với công chúng.

Cuộc họp này sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên lần hai đối với Hội đồng Ủy viên và TIG Toàn Vùng. Quý vị có thể xem thông tin từ cuộc họp năm ngoái tại New Orleans.

Cuộc họp công chúng này sẽ bao gồm phần trình bày và phần công chúng đưa ra ý kiến cho các Ủy viên. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tham dự phần mở cửa tự do trước khi họp, nơi các nhân viên sẽ có mặt để thảo luận và trả lời các câu hỏi của quý vị. Sẽ có thông dịch viên tiếng Việt tại cả phần mở cửa tự do và phần họp chính.

Đối với những người không thể tham dự, chúng tôi sẽ đăng phần trình bày và bản chép lời lên trên trang web của chúng tôi ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Thông tin Cuộc họp:

Ngày

  Ngày 30 tháng 11 năm 2017

Thời gian

  Mở cửa Tự do – 5:30 PM đến 6:30 PM

  Họp chính – 6:30 PM đến 9:00 PM

Địa điểm

  Bon Secour II Meeting Room

  Renaissance Riverview Plaza

  64 S. Water Street, Mobile, Alabama, 36602