Các Ủy viên sẽ Tổ chức Cuộc họp Thường niên lần Thứ Ba vào Ngày 19 Tháng 7 tại Mississippi

Image

See this story in English. (Tiếng anh)

Hội đồng Ủy viên về Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên năm 2018 vào ngày 19 tháng 7 tại Long Beach, Mississippi, gần Gulfport. Chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin cập nhật về công việc của chúng tôi từ sau vụ dàn xếp lịch sử với BP, và mô tả các hoạt động lập kế hoạch phục hồi và cơ hội cho công chúng tham gia.

Đại diện của bảy Nhóm Ủy viên Thực hiện cũng sẽ cập nhật về tiến độ công việc của họ trong năm qua. Các nhóm này chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các dự án phục hồi tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon. Trong năm qua, chúng tôi bận rộn với công tác lập kế hoạch và thực hiện phục hồi theo Natural Resources Damage Assessment. Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến đóng góp của quý vị về cách thức phục hồi theo NRDA và mong muốn bắt kịp các thành viên cộng đồng và các bên liên quan vào cuối tháng 7 này.

Cuộc họp sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên lần ba cho Hội đồng Ủy viên NRDA DWH và Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn vùng.

Chúng tôi sẽ trình bày tiến độ công việc của mình từ năm ngoái, sau đó sẽ là cơ hội cho công chúng tham gia đóng góp ý kiến cho các Ủy viên. Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị tham dự thời gian mở cửa tự do diễn ra trước buổi họp chính nơi các nhân viên sẽ có mặt để thảo luận và trả lời câu hỏi.

Ngày tháng

7/19/2017

Thời gian

Mở cửa Tự do – 5:30  đến 6:30 p.m.
Họp chính – 6:30 đến 9:00 p.m.

Địa điểm

University of Southern Mississippi Gulf Park Campus
Fleming Education Center Auditorium
730 East Beach Blvd
Long Beach, Mississippi 39560

 

Ngoài cuộc họp công chúng thường niên năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo hai phần về giáo dục và tiếp cận cộng đồng vào tối ngày 18 tháng 7 để giúp các thành viên cộng đồng và tổ chức tìm hiểu thêm về công tác lập kế hoạch phục hồi sau sự cố Deepwater Horizon và cách thức mà các thành viên cộng đồng có thể tham gia. Thông tin về hội thảo xem tại đây.

Đối với những người không thể tham dự, chúng tôi sẽ đăng bài trình bày và bản dịch tại cuộc họp lên trang web của chúng tôi ngay sau khi cuộc họp kết thúc. Thông tin cuộc họp thường niên năm ngoái  cũng xem tại đây.