Ghi nhớ Ngày này: Cuộc Họp Công chúng Thường niên của Hội đồng Ủy viên năm 2018 Thứ Năm, Ngày 19 Tháng 7

Image

Song song với cuộc họp thường niên, các Ủy Viên sẽ tổ chức một hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng, và chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng cũng như các tổ chức tham dự cả hai sự kiện trên.

Cuộc họp Công chúng Thường niên, Ngày 19 Tháng 7

Hội đồng Ủy viên Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên sau Sự cố Deepwater Horizon sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ ba vào ngày 19 tháng 7 năm 2018 ở Long Beach, Mississippi. Trong suốt cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật tiến độ công việc mà Hội đồng Ủy viên cũng như từng Nhóm Ủy viên Thực hiện: Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, Texas, Đại dương Mở, và Toàn Vùng đã làm được. Cuộc họp cũng đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng.

NGÀY:
Ngày 19 tháng 7 năm 2018

ĐỊA ĐIỂM:
University of Southern Mississippi Gulf Park Campus
Fleming Education Center Auditorium
730 East Beach Blvd
Long Beach, Mississippi 39560

THỜI GIAN:
Mở cửa Tự do để thảo luận và đặt câu hỏi                                      5:30 – 6:30 PM
Họp Công chúng để thuyết trình và xin ý kiến công chúng              6:30 – 9:00 PM

Chúng tôi khuyến khích quý vị tham gia thời gian thảo luận tự do nơi các nhân viên sẽ có mặt để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị và chào đón quý bị bước sang phần chính là họp công chúng. Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật buổi họp lên trang web Phục hồi Tràn dầu Vùng Vịnh  và gửi email cho quý vị khi có bản trình bày và bản dịch. Thông tin về cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái đã được công bố ngay sau cuộc họp vào tháng 11 năm 2017. 

Hội thảo Giáo dục và Tiếp cận Cộng đồng, ngày 18 tháng 7

Ngoài cuộc họp công chúng thường niên diễn ra trong năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi hội thảo hai phần về giáo dục và tiếp cận cộng đồng vào tối ngày 18 tháng 7 để giúp các thành viên cộng đồng và tổ chức tìm hiểu thêm về:

  • Những điểm cơ bản của quy trình Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên  sau Sự cố Deepwater Horizon và cách nó so sánh với những nỗ lực phục hồi khác ở Vịnh Mexico.
  • Cách đề xuất các ý tưởng dự án phục hồi một cách hiệu quả.

Hội thảo sẽ tạo cơ hội cho đối thoại nhằm thúc đẩy sự tham gia hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích các thành viên cộng đồng và các tổ chức có kinh nghiệm về phục hồi Vùng Vịnh, và những người muốn tham gia đến tham dự. Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 7 năm 2018 tại Marriott Courtyard Gulfport, 1600 E. Beach Blvd., Gulfport, Mississippi, 39501. Hội thảo sẽ bắt đầu vào lúc 5:30 PM với nửa tiếng gặp gỡ và chào hỏi trước khi chuyển sang phần thuyết trình và đặt câu hỏi và trả lời.

Chúng tôi sẽ sớm cung cấp thông tin chi tiết về cả cuộc họp công chúng thường niên ngày 19 tháng 7 và hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng ngày 18 tháng 7. Hãy tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin trên trang web Phục hồi Tràn dầu Vùng Vịnh.