TIG Texas Sẽ Tổ chức Cuộc họp Công chúng Thường niên vào Ngày 15 Tháng 10 tại Galveston

Image

Read this in English.

Nhóm Ủy viên Thực hiện Texas sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên năm 2018 vào ngày 15 tháng 10, 2018 tại Texas A&M University ở Galveston, Texas. Chúng tôi sẽ cập nhật tình hình công việc mà chúng tôi đã thực hiện kể từ thỏa thuận lịch sử với BP. Chúng tôi cũng sẽ nêu bật một vài dự án phục hồi đang triển khai và sẽ bàn về kế hoạch cho các nỗ lực trong tương lai.

Ngoài ra, quý vị có thể tham dự buổi mở cửa tự do trước thềm cuộc họp. Buổi mở cửa tự do nhằm mục đích để quý vị có thể nói chuyện với những người có trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các dự án phục hồi cho các tài nguyên thiên nhiên bị tổn thương do sự cố tràn dầu Deepwater Horizon

Cuộc họp sẽ mở màn bằng bài thuyết trình ngắn gọn về các cơ cở của quy trình Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên, sau đó chúng tôi sẽ mô tả các cơ hội để công chúng tham gia vào các hoạt động phục hồi trong tương lai. Cuối cùng, chúng tôi sẽ trình bày tiến độ công việc cũng như nêu bật một số dự án đã triển khai. Chúng tôi khuyến khích quý vị đến tham dự và cho ý kiến.  

  • Ngày: 15 tháng 10, 2018
  • Thời gian: Mở cửa Tự do – 6:00 đến 6:30 p.m.
                      Họp chính – 6:30 đến 9:00 p.m.
  • Địa điểm:Texas A&M University, Classroom Lab Building (CLB) Auditorium
                     200 Seawolf Parkway
                     Galveston, Texas 77553

Tất cả các thuyết trình trong cuộc họp sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi sau khi cuộc họp kết thúc.

Nếu quý vị cần sự trợ giúp đặc biệt, vui lòng liên hệ Nanciann Regalado theo địa chỉ email nanciann_regalado@fws.gov trước ngày 5 tháng 10, 2018.