Các Ủy viên Lên Kế hoạch Công bố Báo cáo của Dự án Phục hồi vào Tháng 5 2019 và họp công chúng Tháng 6 năm 2019

Image
Read this article in English. (Tiếng anh)

Các Ủy viên Deepwater Horizon cam kết báo cáo thường niên cho công chúng để công chúng biết được tiến độ phục hồi của chúng tôi, cũng như cách chúng tôi đang sử dụng kinh phí Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên (NRDA) như thế nào. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một cuộc họp thường niên để cung cấp cho công chúng thêm cơ hội tham gia cùng các Ủy viên và nghe về tiến trình của chúng tôi.

Dự kiến bản báo cáo thường niên của chúng tôi sẽ được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2019. Sau khi công bố báo cáo, Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ tư vào ngày 6 tháng 6 năm 2019 và hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng lần thứ hai vào ngày 5 tháng 6—cả hai đều ở Pensacola, Florida.


Báo cáo Thường niên 2018

Hàng năm, kể từ vụ dàn xếp với BP năm 2016, chúng tôi đã công bố các báo cáo về hoạt động phục hồi và bản tóm tắt tài chính cho từng hoạt động, bao gồm thông tin về sự phân bổ kinh phí và cách sử dụng kinh phí cho mỗi Nhóm Ủy viên Thực hiện. Do sự sai sót gần đây trong việc biểu quyết ngân sách của liên bang, công tác báo cáo năm 2018 của chúng tôi đã bị trì hoãn. Chúng tôi dự tính sẽ phát hành các báo cáo này vào cuối tháng 5 năm 2019. Trang web Khôi phục Sự cố Tràn dầu Vùng Vịnh sẽ được cập nhật, và email sẽ được gửi đến những người đăng ký khi có báo cáo năm 2018. Báo cáo tài chính thường niên năm 2017 có thể xem trong bản cập nhật của chúng tôi từ năm ngoài. 


Họp Công chúng Thường niên của Hội đồng Ủy viên, Ngày 6 Tháng 6

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về tiến độ mà Hội đồng Ủy viên và từng nhóm trong số bảy Nhóm Ủy viên Thực hiện đã làm được. Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò như cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng.

NGÀY: Ngày 6 tháng 6, 2019

ĐỊA ĐIỂM: 
Pensacola City Hall
Hagler/Mason Room (thời gian mở cửa tự do) và City Council Chambers (thuyết trình)
222 W Main St.
Pensacola, Florida, 32502

THỜI GIAN:

  • 5:30 đến 6:30 p.m.: Mở cửa Tự do để thảo luận và trả lời câu hỏi. Chúng tôi sẽ tiếp tục thời gian mở cửa tự do sau khi buổi họp công chúng kết thúc.
  • 6:30 p.m.: Thuyết trình và công chúng đóng góp ý kiến.

Chúng tôi khuyến khích sự tham dự của quý vị vào thời gian mở cửa tự do nơi các nhân viên sẽ có mặt để thảo luận và trả lời câu hỏi, và chúng tôi mong muốn được gặp quý vị tại cuộc họp công chúng. Nếu quý vị không thể tham dự cuộc họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật lên Trang web Khôi phục Sự cố Tràn dầu Vùng Vịnh phần thuyết trình và bản dịch và sẽ gửi tiếp email chứa thông tin này khi có. Thông tin về cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái đã được công bố ngay sau cuộc họp vào tháng 7 năm 2018. 


Hội thảo Giáo dục và Tiếp cận Cộng đồng cho Sự cố Tràn dầu Vùng Vịnh, Ngày 5 tháng 6

Ngoài cuộc họp công chúng thường niên năm nay, chúng tôi sẽ tổ chức một hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng hai phần vào tối ngày 5 tháng 6 để giúp các thành viên cộng đồng và các tổ chức tìm hiểu thêm về:

  • Những vấn đề cơ bản của quá trình Đánh giá Thiệt hại Tài nguyên Thiên nhiên  sau sự cố Deepwater Horizon và cách nó được sử dụng phục vụ cho những nỗ lực phục hồi Vịnh Mexico.
  • Cách đề xuất hiệu quả ý tưởng cho các dự án phục hồi.

Hội thảo sẽ tạo cơ hội đối thoại nhằm thúc đẩy sự tham gia hiệu quả. Chúng tôi khuyến khích sự tham dự của các thành viên cộng đồng và các tổ chức có kinh nghiệm về phục hồi vùng Vịnh và những người muốn tham gia.

NGÀY: Ngày 5 tháng 6, 2019

ĐỊA ĐIỂM:
Pensacola City Hall
City Council Chambers
222 W. Main St.
Pensacola, Florida, 32502

THỜI GIAN:

  • 5:30 p.m.: Gặp gỡ và Chào hỏi
  • 6:00 p.m.: Hội thảo Tiếp cận Cộng đồng và phần hỏi và trả lời.

Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về cả cuộc họp công chúng thường niên ngày 6 tháng 6 và hội thảo giáo dục và tiếp cận cộng đồng ngày 5 tháng 6. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin trên trang web Khôi phục Sự cố Tràn dầu Vùng Vịnh.