Tham gia Hội thảo trực tuyến Họp Công chúng Thường niên ngày 17 tháng 6 cùng các Ủy viên

Image
Anglers fishing from kayaks in Texas, near Port Aransas. © Texas Parks and Wildlife

Read this article in English.

Năm nay Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ sáu và ngày hội mở cửa tự do thông qua hội thảo trực tuyến do những lo ngại về vấn đề sức khỏe quốc gia hiện nay. Cuộc họp diễn ra vào ngày 17 tháng 6 năm 2021. Hội thảo trực tuyến dành cho tất cả mọi người và chúng tôi khuyến khích sự tham dự và đóng góp ý kiến của quý vị.

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về tiến độ thực hiện của Hội đồng Ủy viên và ở mỗi một trong bảy Khu vực Phục hồi. Cuộc họp cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Đây cũng là cơ hội để công chúng đóng góp ý kiến sau các phần trình bày. Chúng tôi sẽ tổ chức một phiên Hỏi & Đáp tại ngày hội mở cửa tự do trước khi diễn ra cuộc họp công chúng.

Trang đăng ký bao gồm các câu hỏi về việc quý vị có muốn đăng ký đóng góp ý kiến bằng lời trong buổi họp công chúng hay không. Nếu quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được email chứa hướng dẫn. Nếu quý vị không chắc, quý vị vẫn còn cơ hội làm điều đó trong suốt buổi hội thảo.

Trang đăng ký còn cung cấp cho quý vị cơ hội gửi câu hỏi về kế hoạch và các dự án khu vực phục hồi, quản lý dữ liệu, hoặc giám sát trong thời gian mở cửa tự do. Chúng tôi cũng sẽ trả lời các tin nhắn câu hỏi trong suốt thời gian mở cửa.

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email xác nhận chứa thông tin về cách tham gia. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra hệ thống GoToWebinar, và xem hướng dẫn dành cho người tham dự trước khi tham gia vào hội thảo trực tuyến. Quý vị sẽ có các tùy chọn tham gia hội thảo trực tuyến thông qua trình duyệt web, hoặc quý vị có thể tải về ứng dụng GoToWebinar nếu quý vị chưa có.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ webinars@dwhtig.org trước ngày 2 tháng 6 năm 2021, nếu quý vị cần hỗ trợ đặc biệt về ngôn ngữ, khả năng nghe, hoặc nhìn.

Nếu quý vị không thể tham dự buổi họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật lên trang web Phục hồi Tràn dầu Vùng Vịnh bài trình bày và phần chép lời, và chúng tôi cũng sẽ gửi email chứa thông tin này khi có. Thông tin về cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái đã được công bố ngay sau cuộc họp vào tháng 7 năm 2020. 

Đọc tường thuật bằng tiếng Anh.