Đăng ký Tham dự Cuộc họp Công chúng Thường niên cùng các Ủy viên thông qua Hội thảo Trực tuyến ngày 16 tháng 7

Image
A school of Horse-eye jacks in Flower Garden Banks National Marine Sanctuary in the Gulf of Mexico.

Đọc tường thuật bằng tiếng Anh (Read this story in English) >>

Do những lo ngại hiện nay về sức khỏe trên toàn quốc gia, Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ năm thông qua hội thảo trực tuyến vào năm nay. Ngày diễn ra cuộc họp là ngày 16 tháng 7 năm 2020. Hội thảo trực tuyến này dành cho tất cả mọi người và chúng tôi khuyến khích sự tham dự và đóng góp ý kiến của quý vị.

Trong suốt cuộc họp, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về quá trình thực hiện của Hội đồng Ủy viên và trong từng khu vực của bảy Khu vực Phục hồi. Cuộc họp cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cơ hội để công chúng đóng góp ý kiến sau phần trình bày.

Ngoài ra còn có thêm các câu hỏi trên trang đăng ký để cung cấp cơ hội cho quý vị đăng ký đóng góp ý kiến. Nếu quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được email hướng dẫn bổ sung. Nếu quý vị không chắc chắn có muốn đóng góp ý kiến hay không, quý vị sẽ có cơ hội làm điều đó trong suốt hội thảo trực tuyến.

Sau khi đăng ký, quý vị sẽ nhận được email xác nhận chứa thông tin về cách tham gia. Chúng tôi khuyên quý vị nên kiểm tra hệ thống GoToWebinar trước khi tham dự.

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ webinars@dwhtig.org trước ngày 2 tháng 7 năm 2020, nếu quý vị cần hỗ trợ đặc biệt do khiếm thính hoặc khiếm thị.

Nếu quý vị không thể tham dự cuộc họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật phần trình bày và bản chép lời lên trang web Phục hồi Tràn dầu Vùng Vịnh, và gửi email thông báo cho quý vị khi thông tin được đăng tải. Thông tin về cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái được đăng ngay sau cuộc họp vào tháng 6 năm 2019. 

Useful Fact Sheets:
Trustee Council Fact Sheets: 
Restoration Area Fact Sheets 

More fact sheets are available here >>