Tham dự Hội thảo Công chúng Thường niên Trên Web cùng các Ủy viên Deepwater Horizon vào ngày 16 tháng 6

Image
Shoreline at Santa Rosa Island. Credit: U.S. Fish and Wildlife Service.

Đọc bài này bằng tiếng Việt. 

Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức cuộc họp công chúng thường niên lần thứ bảy và phiên mở cửa tự do thông qua hội thảo trực tuyến vào ngày 16 tháng 6 năm 2022. Hội thảo mở cửa cho tất cả mọi người, và chúng tôi khuyến khích bạn tham dự và đóng góp ý kiến (xem thông tin đăng ký bên dưới). 

Trong suốt cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày các cập nhật về tiến độ thực hiện của Hội đồng Ủy viên và trong mỗi Khu vực của Bảy Khu vực Phục hồi . Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Sau các bài trình bày, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho công chúng đóng góp ý kiến. Chúng tôi cũng sẽ tổ chức một phiên Hỏi & Đáp mở cửa tự do sau khi kết thúc phần trình bày và lấy ý kiến ​trong cuộc họp. 

Trang đăng ký bao gồm các câu hỏi hỏi xem bạn có muốn đăng ký phát biểu ý kiến trong cuộc họp công khai hay không. Nếu bạn đăng ký, bạn sẽ nhận được email tiếp theo có hướng dẫn bổ sung. Nếu bạn không chắc mình có muốn phát biểu ý kiến hay không, bạn sẽ có cơ hội làm điều đó trong buổi hội thảo trên web. 

Trang đăng ký cũng tạo cơ hội cho bạn gửi câu hỏi về công tác lập kế hoạch và các dự án phục hồi, quản lý dữ liệu, hoặc giám sát mà sẽ được trả lời trong phiên mở cửa tự do. Chúng tôi cũng sẽ thu lại các câu hỏi viết trên giấy trong phiên mở cửa tự do. 

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email xác nhận chứa thông tin về cách tham gia. Chúng tôi khuyên bạn nên vào kiểm tra hệ thống GoToWebinar, và xem lại hướng dẫn dành cho người tham dự trước khi tham gia hội thảo trên web. Bạn sẽ có nhiều tùy chọn tham gia hội thảo qua trình duyệt web, hoặc bạn có thể tải về ứng dụng GoToWebinar nếu bạn chưa có. 

Nếu bạn cần hỗ trợ đặc biệt về ngôn ngữ, năng lực thính giác, hoặc thị giác, vui lòng liên hệ chúng tôi theo địa chỉ webinars@dwhtig.org trước ngày 1 tháng 6, 2022.  

Nếu bạn không thể tham dự cuộc họp công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật bản trình bày và bản chép lời lên trang web Phục hồi Tràn dầu , đồng thời gửi email tiếp theo chứa thông tin này khi có. Thông tin cuộc họp công chúng thường niên năm ngoái được công bố ngay sau cuộc họp vào tháng 6 năm 2021. 

Đọc tường thuật bằng tiếng Việt.