Hội thảo Công chúng trực tuyến Thường niên của Hội đồng Ủy viên

Image
Recreational angler fishing (Credit: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

Xem câu chuyện này bằng tiếng Anh. (Read this story in English.

Ghi nhớ—Hội đồng Ủy viên Deepwater Horizon sẽ tổ chức hội thảo công chúng thường niên lần thứ tám vào buổi trưa theo Giờ Miền Trung vào Thứ Ba, ngày 20 tháng 6 năm 2023 thông qua hội thảo trực tuyến. Thông tin chi tiết về cách thức đăng ký sẽ được đăng tải và gửi đến email người đăng ký trong thời gian tới. 

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ chia sẻ các bức ảnh, video và thông tin cập nhật gần đây về tiến độ mà Hội đồng Ủy viên đã đạt được và trong từng lĩnh vực trong số bảy Lĩnh vực Phục hồi. Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Ngay sau các bài thuyết trình của hội thảo trên web, chúng tôi sẽ tổ chức phần bình luận công khai bằng lời nói. 

Nếu bạn không thể tham dự hội thảo công chúng trực tuyến, chúng tôi sẽ cập nhật bài trình bày và bản ghi trên trang web Khôi phục Tràn dầu Vùng Vịnh đồng thời sẽ gửi email nhắc nhở thông báo cho bạn khi bài trình bày và bản ghi đã được tải lên.   

Thông tin về hội thảo công chúng thường niên năm ngoái có sẵn trong bài viết liên quan từ tháng 6 năm 2022.  

Chúng tôi cũng gửi thông tin cập nhật qua email. Nếu bạn chưa đăng ký, vui lòng đăng ký email cập nhật để nhận tin tức mới nhất từ tất cả các Ủy viên của Deepwater Horizon.