Tham gia cùng các Ủy viên Deepwater Horizon cho Hội thảo Công chúng trực tuyến Thường niên của họ vào ngày 20 tháng 6

Image
Recreational angler fishing (Credit: Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

Xem câu chuyện này bằng tiếng Anh. (Read this story in English.

Hội đồng Ủy viên sẽ tổ chức hội thảo công chúng thường niên lần thứ tám thông qua hội thảo trực tuyến vào ngày 20 tháng 6 năm 2023 từ trưa đến 1 giờ chiều theo giờ Miền Trung. Hội thảo dành cho tất cả mọi người và chúng tôi khuyến khích sự tham dự và tham gia của các bạn (xem thông tin đăng ký bên dưới). 

Trong cuộc họp này, chúng tôi sẽ trình bày thông tin cập nhật về tiến độ của Hội đồng Ủy viên và trong từng lĩnh vực trong số bảy Lĩnh vực Phục hồi. Cuộc họp này cũng sẽ đóng vai trò là cuộc họp công chúng thường niên cho Nhóm Ủy viên Thực hiện Toàn Vùng. Chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho công chúng nhận xét sau các bài thuyết trình.   

  • Ngày: 20 tháng 6 năm 2023         

  • Thời gian: trưa – 1:00 p.m. CT  

Đăng ký: Vui lòng đăng ký hội thảo trên web theo địa chỉ: https://attendee.gotowebinar.com/register/3331278768673428571  

Trang đăng ký bao gồm các câu hỏi về việc liệu bạn có muốn đăng ký để đưa ra nhận xét bằng lời nói trong cuộc họp công cộng hay không. Nếu bạn đăng ký, bạn sẽ nhận được một email thông báo với các hướng dẫn bổ sung. Nếu bạn không chắc liệu mình có muốn đưa ra nhận xét công khai hay không, bạn sẽ có cơ hội thực hiện điều đó trong hội thảo trên web. 

Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin về cách tham gia. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện kiểm tra hệ thống GoToWebinar, và xem lại hướng dẫn tham dự trước khi tham gia hội thảo trên web. Bạn sẽ có các tùy chọn để tham gia hội thảo trên web thông qua trình duyệt web hoặc bạn có thể tải ứng dụng GoToWebinar nếu chưa có.  

Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại webinars@dwhtig.org trước ngày 2 tháng 6 năm 2023 nếu bạn cần hỗ trợ về khả năng ngôn ngữ, thính giác hoặc thị giác. 

Nếu bạn không thể tham dự hội thảo công chúng, chúng tôi sẽ cập nhật bài trình bày và bản ghi trên trang web Khôi phục Tràn dầu Vùng Vịnh đồng thời sẽ gửi email nhắc nhở thông báo cho bạn khi bài trình bày và bản ghi đã được tải lên. Thông tin về hội thảo công chúng thường niên năm ngoái đã được cung cấp ngay sau hội thảo tháng 6 năm 2022.